Marketing Medyczny


Przemyślana strategia i taktyka działania gwarantem zwycięstwa na polu rynkowym

Konsulting / Doradztwo biznesowe


Racjonalne rozwiązania dla firm medycznych


Pozyskujemy lekarzy specjalistów

REFERENCJE


Marketing medyczny Marketing medyczny Marketing medyczny


Obsługiwane przez nas placówki medyczne m. in:

Zakład Opieki Zdrowotnej Medicall

Zakład Opieki Zdrowotnej MIRMED

Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Panaceum

Hipokrates S.C.

ALL-MED Centrum Medyczne

NZOZ MIKOMED 

a także inne firmy związane z działalnością prozdrowotną i edukacyjną m. in. WSPS, Podomed, Kluby profilaktyki zdrowia dla kobiet Mrs. Sporty,

 Na rzecz naszych Klientów zrealizowaliśmy między innymi:

 • Uruchomiliśmy i rozwinęliśmy oddział Chirurgii Krótkoterminowej w zakresie: chirurgii ogólnej, naczyniowej, okulistyki, onkologii, urologii, laryngologii, ginekologii, ortopedii w systemie komercyjnym i refundowanym przez NFZ.
 • Nasze działania w zakresie rozwoju chirurgii krótkoterminowej doprowadziły do zwiększenia obrotów o 500-700 %.
 • Uruchomiliśmy Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, który spełnia szczególną funkcję społeczną i okazał się nieodzwony dla osób przewlekle i obłożnie chorych oraz ich rodzin.
 • Uzyskaliśmy kontrakt na chemioterapię w trybie dziennym i ambulatoryjnym (nasz Klient zawarł przedmiotową umowę, jako pierwszy podmiot niepubliczny w kraju).
 • Utworzyliśmy i rozwinęliśmy Poradnię RTG, która zdominowała rynek badań rentgenowskich w regionie.
 • Uruchomiliśmy Poradnie POZ – pozyskaliśmy znaczną liczbę pacjentów w zakresie opieki lekarza rodzinnego i pediatry.
 • Rozwinęliśmy poradnie specjalistyczne - w wyniku naszych działań obroty firm w tym zakresie zwiększyły się od 500 do 900 %.
 • Wypromowaliśmy gabinety stomatologiczne, w tym świadczenia implantologiczne, chirurgiczne, endodontyczne, periodontologiczne, pedodontyczne, ortodontyczne, protetyczne. Pozyskaliśmy znaczną liczbę pacjentów na poszczególne zakresy stomatologiczne.
 • Pozyskaliśmy wielu lekarzy specjalistów i lekarzy stomatologów.
 • Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy szereg programów profilaktycznych.
 • Wprowadziliśmy nowe produkty z zakresu promocji zdrowia, co przełożyło się na wymierne korzyści finansowe placówek. 
 • Zorganizowaliśmy szereg eventów medycznych promujących zakłady opieki zdrowotnej (Dni Onkologii, akcja „Hospicjum to też Życie”, Dni Zdrowego Serca i wiele innych).
 • Pozyskaliśmy dotacje z Funduszy Europejskich na aparaturę medyczną, sprzęt stomatologiczny, rehabilitacyjny, wyposażenie placówek, szkolenia personelu.
 • Pozyskaliśmy pacjentów oraz lekarzy do realizacji badań klinicznych III fazy.
 • Pozyskaliśmy sponsorów finansujących wybrane przedsięwzięcia podejmowane na rzecz naszych Klientów.

Realizujemy profesjonalny marketing medyczny. W wyniku naszych działań dwie placówki medyczne otrzymały od władz miasta wyrazy uznania na piśmie za poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej. Opracowane i wdrożone przez nas strategie rozwoju przyczyniły się do osiągnięcia przez naszych Klientów pozycji lidera w regionie.