Marketing Medyczny


Przemyślana strategia i taktyka działania gwarantem zwycięstwa na polu rynkowym

Konsulting / Doradztwo biznesowe


Racjonalne rozwiązania dla firm medycznych


Pozyskujemy lekarzy specjalistów

SZKOLENIA PERSONELU MEDYCZNEGO I ADMINISTRACYJNEGOProwadzone przez nas szkolenia dostosowujemy do potrzeb Państwa placówki.

W zakres umowy szkoleniowej wchodzą następujące elementy:

 1. Analiza funkcjonowania placówki medycznej – przedmiot działalności, oferta    świadczeń, pozycja na rynku, analiza konkurencji.
 2. Audyt personalny – stan i struktura zatrudnienia, jakość obsługi pacjenta,  kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników.
 3. Przygotowanie programu szkolenia.
 4. Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego.

Placówkom medycznym proponujemy szkolenie „Nowoczesne standardy obsługi pacjenta” skierowane do pracowników personelu rejestracyjnego i pielęgniarskiego.

Program szkolenia:

 1. Podniesienie standardów obsługi pacjenta – korzyści dla placówki, pracownika i pacjenta.
  • Pacjent jako VIP.
  • Zrozumienie oczekiwań pacjenta – satysfakcja pacjenta.
 2. Skuteczna prezentacja i promocja placówki.
  • Wizerunek własny i miejsca pracy.
  • Autoprezentacja w kontakcie z pacjentem. 
  • Identyfikacja z firmą.
 3. Budowanie relacji z pacjentami – zasady i techniki kontaktu z pacjentem.
  • Elementy procesu komunikacji interpersonalnej.
  • Sposoby odziaływania i metody wywierania wpływy.
  • Rola komunikacji niewerbalnej w uzyskaniu porozumienia.
  • Zasady efektywnej komunikacji – słuchanie interaktywne, skuteczne zadawanie pytań, profesjonalne wyrażenia i zwroty, korzystanie z sygnałów pozawerbalnych.
  • Czynniki sukcesu w komunikacji.
  • Bariery w porozumiewaniu się.
 4. Specyfika rozmowy telefonicznej z pacjentem – zasady i kultura obsługi w kontakcie telefonicznym.
 5. Typologia pacjentów.
  • Klasyfikacja pacjentów, a dobór strategii komunikacyjnej.
  • Pacjenci trudni – przyczyny trudności, plan działania w sytuacjach trudnych, przygotowanie pracowników bezpośredniej obsługi pacjenta do efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.
 6. Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi.
 7. Zakończenie szkolenia  - uczestnicy szkolenia otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenia uczestnictwa.

Korzyści dla placówki medycznej:

 • profesjonalne reprezentowanie placówki przez personel,
 • rzetelne przygotowanie pracowników do wypełniania obowiązków na określonych stanowiskach pracy,
 • nabycie umiejętności pozyskania nowych i utrzymywania dotychczasowych pacjentów,
 • poznanie zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej,
 • nawiązywanie pozytywnych, długotrwałych relacji z pacjentami,
 • nabycie umiejętności stosowania języka korzyści w kontakcie osobistym i telefonicznym z pacjentem,
 • rozwój kompetencji miękkich personelu,
 • weryfikacja wiedzy personelu dotyczącej świadczonych usług,
 • wyprzedzenie konkurencji we wdrażaniu nowoczesnych procedur obsługi pacjenta,
 • wzrost efektywności pracy