Marketing Medyczny


Przemyślana strategia i taktyka działania gwarantem zwycięstwa na polu rynkowym

Konsulting / Doradztwo biznesowe


Racjonalne rozwiązania dla firm medycznych


Pozyskujemy lekarzy specjalistów

STRATEGIE ROZWOJU FIRM MEDYCZNYCHSpecjalizujemy się w nowoczesnym, ofensywnym marketingu medycznym, prowadzącym do wzrostu dochodowości gabinetu, przychodni, placówki.
Tworzenie programu prorozwojowego odbywa się na podstawie gruntownej analizy potrzeb firmy lub indywidualnych preferencji Zleceniodawcy. Z zakresu naszych usług wybieramy te, które aktualnie są najkorzystniejsze dla rozwoju Państwa firmy. Nasze wieloletnie doświadczenie, wiedza z dziedziny marketingu, przedsiębiorczości i rozwoju biznesu oraz stosowanie kreatywnych, nowatorskich rozwiązań zapewnia skuteczność wdrażanych strategii rozwojowych.

Analiza

 • Przeprowadzamy szczegółową analizę wewnętrznych i zewnętrznych procesów funkcjonowania firmy medycznej.
 • Określamy pozycję rynkową firmy, perspektywy rozwoju, charakterystykę pacjentów.
 • Analizujemy ofertę firmy w obszarze rentowności i jakości poszczególnych usług, wielkości i rodzaju kontraktu z NFZ, poziomu realizacji świadczeń komercyjnych, strat wynikających z przestojów gabinetowych i sprzętowych, braku świadczeń medycznych istotnych dla dochodowości firmy.
 • Przeprowadzamy audyt personalny – oceniamy, jakość prowadzonej polityki personalnej, analizujemy standardy obsługi pacjenta.

Analiza działalności Państwa firmy stanowi podstawę do podjęcia kluczowych decyzji strategicznych.

Badania rynku

 • Przeprowadzamy badania rynku, na którym działa gabinet, przychodnia, placówka.
 • Badamy preferencje pacjentów.
 • Określamy grupę docelową, do której kierowane będą działania marketingowe.
 • Przeprowadzamy analizę konkurencji – realizowane usługi w obszarze kontraktu z NFZ i świadczeń komercyjnych, wizerunek, praktyki marketingowe, strategie miejsca, cen i inne.

Plan marketingowy

 • Przygotowujemy szczegółowe opracowanie zawierające kompleksowy program rozwojowy firmy medycznej.
 • Plan marketingowy identyfikuje potrzeby i możliwości podmiotu leczniczego, określa aktualne i przyszłe cele biznesowe oraz wyznacza kierunki działań.  
 • Zawiera rekomendacje odnoszące się do wszystkich obszarów działalności firmy – wytyczne dotyczące zmian organizacyjnych, optymalizacji zasobów, propozycje świadczeń wzbogacających i wyróżniających firmę na rynku i wiele innych.

Wdrożenia

 • Realizujemy strategie zawarte w planie marketingowym.
 • Koordynujemy działania prorozwojowe.
 • Nadzorujemy przyjętą strategię budowy marki i zwiększania prestiżu firmy.
 • Weryfikujemy poczynione założenia strategiczne i dostosowujemy je do zmieniających się realiów rynkowych.
 • Doradzamy w bieżącym zarządzaniu placówką.

Pacjenci

 • Pozyskujemy pacjentów na świadczenia refundowane i komercyjne we wszystkich zakresach działalności firmy medycznej.
 • Dokonujemy segmentacji rynku.
 • Przygotowujemy strategie pozyskania pacjentów dostosowane do odpowiedniej grupy docelowej.  

Kadra medyczna

 • Pozyskujemy lekarzy specjalistów do realizowania świadczeń komercyjnych oraz kontraktowanych z NFZ.
 • Rekrutujemy pozostały personel medyczny

Branding

 • Dokonujemy oceny dotychczasowego wizerunku firmy i jej rozpoznawalności wśród potencjalnych pacjentów.
 • Opracowujemy unikatowy i wyróżniający na rynku wizerunek marki, uwzględniający charakter działalności, wyznawane wartości, grupy docelowe pacjentów.
 • Projektujemy elementy systemu identyfikacji wizualnej (nazwa, logotyp, hasła, wartości, kolorystyka itp.).
 • Popularyzujemy nową tożsamość marki. 

Promocja i Public Relations

 • Opracowujemy kompleksową strategię popularyzacyjno-promocyjną firmy medycznej.
 • Przygotowujemy i przeprowadzamy kampanie informacyjne.
 • Kreujemy pożądany wizerunek firmy medycznej.
 • Dbamy o właściwe relacje firmy z otoczeniem – pacjentami, lekarzami, inwestorami, partnerami biznesowymi.
 • Pozyskujemy sponsorów.
 • Redagujemy teksty informacyjne, ulotki, foldery, banery oraz pozostałe materiały informacyjne.
 • Prowadzimy działania w zakresie budowania świadomości marki w środowisku internetowym – social media, blogi, współpraca z portalami, content marketing, monitoring treści dotyczących firmy.

Media Relations

 • Kreujemy wizerunek firmy medycznej w mediach.
 • Współpracujemy z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi.
 • Redagujemy artykuły prasowe, wywiady i pozostałe materiały zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy.

Eventy medyczne

 • Przygotowujemy i koordynujemy przebieg eventów medycznych dostosowanych do aktualnych potrzeb firmy medycznej.
 • Organizujemy:
  • eventy skierowane do pacjentów: akcje badań profilaktycznych, tzw. białe dni, dni otwarte, prelekcje

Aktywnie uczestniczymy w przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty z otoczenia zewnętrznego firmy, działamy w zakresie sponsoringu wydarzeń kulturalnych i sportowych. Inspirujemy środowiska lokalne do podejmowania nowych inicjatyw prozdrowotnych.