Marketing Medyczny


Przemyślana strategia i taktyka działania gwarantem zwycięstwa na polu rynkowym

Konsulting / Doradztwo biznesowe


Racjonalne rozwiązania dla firm medycznych


Pozyskujemy lekarzy specjalistów

KONSULTING / DORADZTWO BIZNESOWEDoradzamy w procesie zarządzania i rozwoju placówek medycznych.
Wspieramy działania w następujących obszarach:

  • dokonujemy analizy aktualnych potrzeb placówki – weryfikacje założeń strategicznych, badania bieżącej sytuacji firmy, trendów rynkowych, działań konkurencji
  • prowadzimy negocjacje w Państwa imieniu, uczestniczymy w spotkaniach z inwestorami, partnerami
  • tworzymy synergie podmiotów – realizacje strategii win-win, poszukiwanie partnerów z branży medycznej i pozamedycznej wspierających Państwa biznes, poszukiwanie patronatów, sponsorów, pozyskiwanie poparcia liderów opinii
  • poszukujemy i analizujemy zewnętrzne źródła finansowania, optymalne dla realizowanych inwestycji – pozyskiwanie kredytów na preferencyjnych warunkach, pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich
  • pozyskujemy powierzchnie z przeznaczeniem na działalność medyczną – wyszukiwanie odpowiednich nieruchomości, negocjacje warunków zakupu / najmu, plany adaptacji pomieszczeń pod konkretne usługi medyczne, wybór optymalnej formy finansowania inwestycji
  • pozyskujemy aparaturę i sprzęt medyczny – możliwość nabycia nowoczesnej aparatury w konkurencyjnych cenach.
  • Wspieramy w sytuacjach kryzysowych – np. utrata lub zmniejszenie kontraktu z NFZ, zerwanie współpracy przez kluczowych dla placówki lekarzy specjalistów, problemy z utrzymaniem płynności finansowej
  • pomagamy placówkom medycznym sprawnie funkcjonować i uzyskiwać większą rentowność – rekomendacje kierunków działań, zarządzanie strategiczne, dywersyfikacja źródeł pozyskiwania dochodu, przegląd oferowanych usług i propozycje wprowadzenia nowych, konkurencyjnych świadczeń, optymalizacja czasu pracy gabinetów, dobór odpowiedniej kadry medycznej i wiele innych