Marketing Medyczny


Przemyślana strategia i taktyka działania gwarantem zwycięstwa na polu rynkowym

Konsulting / Doradztwo biznesowe


Racjonalne rozwiązania dla firm medycznych


Pozyskujemy lekarzy specjalistów

OFERTA


STRATEGIE ROZWOJU FIRM MEDYCZNYCH

STRATEGIE ROZWOJU FIRM MEDYCZNYCH
 • Opracowanie kompleksowego programu rozwoju firm medycznych
 • Pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych pacjentów
 • Pozyskanie lekarzy specjalistów
 • Strategie wyprzedzania konkurencji
 • Budowanie świadomości marki
  i tworzenie renomy firmy
więcej

KONSULTING / DORADZTWO BIZNESOWE

KONSULTING / DORADZTWO BIZNESOWE
 • Analiza potrzeb placówki
 • Doradztwo w zakresie bieżących działań
 • Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych
 • Wsparcie podczas kontraktowania i relizacji umów z NFZ 
 • Prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta
więcej

TWORZENIE I ROZWÓJ POZ, AOS, ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH

TWORZENIE I ROZWÓJ POZ, AOS, ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
 • Chirurgia krótkoterminowa
 • Systemowa opieka onkologiczna
 • Pracownia diagnostyki obrazowej
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
 • Profilaktyka zdrowia
 • Implantologia stomatologiczna 
 • Inne uzależnione od preferencji zleceniodawcy
więcej

SZKOLENIA PERSONELU MEDYCZNEGO I ADMINISTRACYJNEGO

SZKOLENIA PERSONELU MEDYCZNEGO I ADMINISTRACYJNEGO
 • Określenie zakresu potrzeb szkoleniowych oraz ich realizacja
 • Rozwój kompetencji miękkich – szkolenia w zakresie nowoczesnych standardów obsługi pacjenta
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej
więcej